الگوریتم (Algorithm) چیست؟

الگوریتم (Algorithm) چیست؟

شاید شما هم از زبان دولوپرهای باتجربه‌تر در مورد اهمیت الگوریتم و ساختمان داده و اینکه آشنایی با این مفاهیم تا چه حد می‌تواند در موفقیت یک دولوپر تاثیرگذار باشد، چیزهایی شنیده باشید. اما واقعاً مفهوم این دو کلمه چیست؟