پایتون مقدماتی-قسمت اول

پایتون مقدماتی-قسمت اول

چرا پایتون ایجاد شد،وقتی که زبان های قدرتمندی بودند که میتوانستند هر کاری را انجام دهند؟ در این قسمت به تاریخچه زبان برنامه نویسی پایتون و چگونه ایجاد شدن این زبان برنامه نویسی و خالق این زبان می پردازیم.

یادگیری ماشینی چیست؟

یادگیری ماشینی چیست؟

به طور کلی، Machine Learning (یادگیری ماشینی) یکی از زیرشاخه‌های Artificial Intelligence (هوش مصنوعی) است و این در حالی است که یکی از اهداف یادگیری ماشینی، درک ساختار دیتا و سپس قرار دادن دیتا در مدل‌هایی است که برای سیستم قابل‌فهم