Hyperpolyglot:مقایسه زبان های برنامه نویسی

Hyperpolyglot:مقایسه زبان های برنامه نویسی

hyperpolyglot سایتی برای مقایسه زبان های برنامه نویسی است.این سایت اکثر زبان های برنامه نویسی را دارد. hyperpolyglot میتواند منبع مناسبی برای مقایسه شباهت ها و تفاوت ها و سایر ویژگی های زبان های برنامه نویسی با یکدیگر باشد.

الگوریتم (Algorithm) چیست؟

الگوریتم (Algorithm) چیست؟

شاید شما هم از زبان دولوپرهای باتجربه‌تر در مورد اهمیت الگوریتم و ساختمان داده و اینکه آشنایی با این مفاهیم تا چه حد می‌تواند در موفقیت یک دولوپر تاثیرگذار باشد، چیزهایی شنیده باشید. اما واقعاً مفهوم این دو کلمه چیست؟