شاید شما هم از زبان دولوپرهای باتجربه‌تر در مورد اهمیت الگوریتم و ساختمان داده و اینکه آشنایی با این مفاهیم تا چه حد می‌تواند در موفقیت یک دولوپر تاثیرگذار باشد، چیزهایی شنیده باشید. اما واقعاً مفهوم این دو کلمه چیست؟

واژهٔ Algorithm (الگوریتم) چنان که Donald Knuth در کتاب The Art of Computer Programming بیان می‌کند، واژهٔ پیچیده‌ای است به نحوی که گویا دو واژهٔ Logarithm و Arithmetic (به ترتیب به معنای لوگاریتم و حساب) را با هم ترکیب کرده‌اند تا این واژه را بسازند اما وجه تسمیه‌ای که کاملاً روی آن اتفاق نظر وجود دارد این است که الگوریتم از واژهٔالخوارزمی (ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی،‌ ریاضیدان و ستاره‌شناس نامی ایرانی) گرفته شده است.

اصطلاح الگوریتم در ریاضیات، مجموعه فرآیندهای گام به گام که جهت مشخص نمودن بزرگ‌ترین مقسوم‌علیه مشترک دو عدد به کار می‌رود را -تحت عنوان الگوریتم اقلیدس- توصیف می‌کند اما در برنامه‌نویسی، موارد بسیار اندکی وجود دارد که شما بایستی درگیر ریاضیات گردید. در واقع، کاربرد اصطلاح الگوریتم در برنامه‌نویسی با کاربرد آن در ریاضیات کاملاً متفاوت است.

الگوریتم چیست؟
همان‌طور که اشاره شد، واژهٔ الگوریتم برای توصیف یک فرآیند گام به گام (یا مرحله به مرحله) استفاده می‌شود که در هر مرحله تنها یک راه درست و مشخص شده برای ادامهٔ فرایند وجود دارد. برای آشنایی بیشتر با این مفهوم اجازه بدهید به یک مثال واقعی پرداخته و کاربرد سه الگوریتم متفاوت را در آن مورد بررسی قرار دهیم.

الگوریتم جستجوی خطی (Linear Search) 
فرض کنید به چندین سال پیش و به زمانی برگشته‌ایم که دفترچه تلفن‌ هنوز کاربرد داشت. اگر به خاطر داشته باشید، این دفترچه‌ها یک ویژگی جالب داشتند و آن هم اینکه نام‌ها بر اساس حرف الفبا در آن نوشته می‌شدند. حال فرض کنید شماره تلفن فردی به نام سپهر نیک‌مرام از قبل در این دفترچه نوشته شده و اکنون شما می‌خواهید با وی تماس بگیرید.

برای پیدا کردن این شماره تلفن در دفترچه، راه‌های مختلفی پیش‌ روی شما قرار دارد. ساده‌ترین راهی که به ذهن می‌رسد این است که تک‌تک نام‌هایی که با حرف «س» شروع می‌شوند را در دفترچه تلفن چک کنید تا به نام مورد نظر خود برسید. به عنوان مثال:
– سارا آزاد بخت، نه این نیست.
– سعید امیری، این هم نیست.
– سولماز ایزدی، این هم نیست.

و به همین ترتیب ادامه دهید تا بعد از بررسی تعداد زیادی از نام‌ها، به نام سپهر نیک‌مرام برسید. این روش که Linear search (جستجوی خطی) نام دارد، روش ساده‌ای است که در طی آن تمام موارد موجود در یک لیست با اطلاعات مورد نظر مقایسه می‌شوند تا نتیجه مورد انتظار حاصل شود. این روش هرچند ساده است و در موارد بسیاری نیز استفاده از آن کاملاً منطقی به نظر می‌رسد، اما گاهی می‌تواند بسیار دشوار و زمان‌بر هم باشد.

الگوریتم (جستجوی بخش به بخش) Chunking Search
حال فرض کنید که دفترچه تلفن شما فاقد زبانه‌های نشان دهندهٔ‌ حروف الفبا است و شما می‌خواهید نامی را در آن پیدا نمایید. در این شرایط شاید شما هم مانند اغلب مردم، آن‌قدر صبر و شکیبایی نداشته باشید تا تمام نام‌ها را بررسی کنید و سرانجام به نام مورد نظر خود برسید؛ در اینجا است که روش جستجوی خطی دیگر روش مناسبی نیست و باید برای یافتن نام مورد نظر به دنبال روش بهتری بود.

روش بهتر و کاربردی‌تری که ‌می‌توانید برای این منظور استفاده کنید، Chunking Search (جستجوی بخش به بخش) است به این صورت که برای یافتن یک نام خاص، به جای شروع از نخستین نام موجود در لیست، ابتدا محل تقریبی قرار گرفتن نام مورد نظر خود را مشخص نموده و مستقیم در این بخش به جستجوی آن می‌پردازید.

مثلاً فرض کنید که به دنبال شمارهٔ فردی به نام کیوان علی‌زاده می‌گردید. برای پیدا کردن آن با روش Chunking Search، می‌توانید با توجه به اینکه حرف «ک» بیست و پنجمین حرف الفبای فارسی است، حدس بزنید که این نام در کجای دفترچه قرار دارد.

فرض کنید که با حدس زدن به این نتیجه رسیدید که نام مورد نظر باید در صفحهٔ شمارهٔ ۵۰ دفترچه تلفن شما قرار داشته باشد اما بعد از باز کردن صفحهٔ ۵۰ متوجه می‌شوید که اسامی موجود در این صفحه با حرف ص آغاز شده‌اند؛ بنابراین برای رسیدن به صفحهٔ حدودی محل قرارگیری نام کیوان باید چندین صفحه جلوتر بروید. با این دیدگاه، صفحهٔ ۷۰ دفترچه را باز می کنید و می‌بینید که اسامی موجود در آن با حرف م آغاز شده‌اند. بنابراین متوجه می‌شوید که باید کمی به عقب برگردید تا به حرف ک برسید. به این ترتیب کمی عقب‌تر می‌روید و با باز نمودن صفحهٔ‌ ۶۵ دفترچه، به حرف ک می‌رسید.

حال دیگر لازم نیست برای یافتن نامی که با حرف ک شروع می‌شود دفترچه را از ابتدای آن صفحه به صفحه بررسی کنید زیرا می‌دانید که محل تقریبی نام مورد نظر شما جایی میان صفحه‌ ۶۵ تا انتهای صفحات حرف ک قرار دارد. این روش نسبت به روش جستجوی خطی، روش منطقی‌تری است اما به قدر کافی بهینه نیست!

الگوریتم جستجوی دودویی (Binary Search)
بهترین روش برای یافتن یک نام در دفترچهٔ تلفن این است که دفترچه را از وسط به دو بخش تقسیم نموده و تعیین کنیم که نام مورد نظر در کدام نیمه قرار ندارد. سپس آن بخش را از جستجوی خود حذف نماییم.

فرض کنید دفترچهٔ تلفن شما ۴۰۰ صفحه دارد و شما می‌خواهید شمارهٔ شخصی به نام فریبا بختیاری را در آن پیدا کنید (همچنین فرض کنید نام این شخص در صفحهٔ ۲۹۱ دفترچه قرار دارد اما شما این موضوع را نمی‌دانید). حال با استفاده از روش باینری (دودویی)، می‌توانید نام این شخص را بیابید به این صورت که دفترچه را از وسط به دو بخش تقسیم می‌کنید و صفحهٔ‌ باز شده (یعنی صفحهٔ ۲۰۰) را نگاه می‌کنید. متوجه می‌شوید که نام‌هایی که با حرف ش و یا ص شروع می‌شوند در این صفحه قرار دارند. با توجه به اینکه حرف ف (حرف اول نام فریبا) پس از حروف ش و ص قرار دارد، می‌توان با قاطعیت گفت که نام مورد نظر در نیمهٔ‌ اول دفترچه قرار ندارد. بنابراین نام فریبا بختیاری باید جایی میان صفحات ۲۰۰ تا ۴۰۰ باشد.

حال نیمهٔ باقی مانده را مجدداً از وسط به دو بخش تقسیم می‌کنید. یعنی این بار باید صفحهٔ‌ ۳۰۰ را باز کنید. فرض کنید صفحهٔ ۳۰۰ دفترچه را باز نموده و نام‌هایی را مشاهده می‌کنید که با حرف ق آغاز می‌شوند (شما به عنوان یک انسان فارسی زبان قطعاً می‌دانید که حرف ف دقیقاً قبل از حرف ق قرار دارد و با ورق زدن فقط چند صفحه می‌توان آن را پیدا کرد اما برای ادامهٔ الگوریتم جستجوی باینری، فرض کنید که چنین چیزی را نمی‌دانید). با دیدن حرف ق نتیجه می‌گیرید که نام مورد نظر در نیمهٔ دوم این بخش قرار ندارد و بنابراین نیمهٔ دوم را حذف می‌کنید. بنابراین، نام فریبا بختیاری باید جایی میان صفحات ۲۰۰ تا ۳۰۰ باشد.

اگر کمی دقت کنید در می‌یابید که در ابتدا، جستجوی خود را در میان ۴۰۰ صفحه آغاز کردید و اکنون پس از دو مرحله، موفق شدید تعداد صفحات را به یک‌چهارم تعداد اولیه کاهش دهید! با ادامه دادن روش جستجوی باینری به صورت زیر، در نهایت به صفحه‌ای که نام مورد نظر در آن قرار دارد دست خواهید یافت:

[200-300][250-300][275-300][287-300][287-293][290-293][290-291] → 291

به این ترتیب فقط با چند بار مقایسه می‌توانید نام مورد نظر خود را در یک دفترچه تلفن ۴۰۰ صفحه‌ای پیدا کنید. در این روش، تعداد مقایسه‌های مورد نیاز به صورت (log2(n محاسبه می‌شود. در مثال فوق در بین ۴۰۰ صفحه، با ۹ بار مقایسه صفحهٔ مورد نظر مشخص شد:

Log2(400) = 8.64385618977

و این در حالی است که با روش جستجوی خطی برای یافتن این نام که در صفحهٔ ۲۹۱ قرار دارد باید صفحه به صفحه مقایسه صورت می‌گرفت تا به صفحهٔ مورد نظر برسیم! در همین مثال، اگر دفترچه تلفن شما ۴۰۰۰۰۰۰ صفحه داشته باشد، برای یافتن صفحه‌ای که نام فریبا بختیاری در آن قرار دارد، به ۲۲ بار مقایسه نیاز خواهید داشت، زیرا

log2(4000000) = 21.9315685693

یادگیری الگوریتم با روشی که توضیح داده شد، به معنای آموختن این است که چه‌طور مسائل را به بخش‌ها و مراحل کوچک‌تری تقسیم کنیم. درک این موضوع که یک فرآیند مشخص چگونه انجام‌ می‌شود، تمام مفهومی است که در اصطلاح الگوریتم نهفته شده است و به طور کلی درک یک فرآیند بسیار مهم‌تر و البته دشوارتر از تبدیل آن به کد است. به عنوان مثال، فرآیندی که در موارد فوق ذکر شد را می‌توان با ۱۰ خط کد در یکی از زبان‌های معروف مثل پایتون، جاوا یا سی‌شارپ به انجام رساند.

دانشمندان زیادی در حوزهٔ علوم کامپیوتر تجربیات فراوانی دارند که ممکن است برای هر برنامه‌نویسی روزی مشکل‌گشا باشند. در مورد الگوریتم‌ها، همان‌طور که قبلاً اشاره نمودیم، هنر ایجاد یک روند و تبدیل آن به کدی که بتواند توسط یک کامپیوتر اجرا شود، همهٔ چیزی است که باید بیاموزید. در مثال‌های فوق دیدیم که چگونه با انتخاب یک روند درست در یک سناریوی مناسب می‌توان به جای مقایسه‌های پرتعداد، فقط چند مقایسهٔ معدود انجام داده و به نتیجهٔ مطلوب رسید.

هنگامی که بتوانید این مفهوم را درک کنید و تعدادی از الگوریتم‌های رایج کامپیوتری را به کد تبدیل نمایید، دیگر فرقی نمی‌کند که به کدام زبان کد بزنید، زیرا مهارتی که باید داشته باشید را کسب کرده‌اید. بنابراین برای یادگیری الگوریتم‌های مختلف، سعی کنید ابتدا نحوهٔ‌ کار آنها را درک کنید (مانند آنچه که در قالب جستجوی نام در یک دفترچه تلفن مطرح شد).

ساختمان داده (Data Structure) چیست؟
در علوم کامپیوتر، اصطلاح Data Structure (ساختمان داده) به روش ساماندهی داده‌ها اطلاق می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، دیتا استراکچر مجموعه‌ای از مقادیر دیتا، ارتباطات میان آنها و اعمالی که می‌توان بر روی داده‌ها انجام داد را در بر می‌گیرد.

به هر حال، وقتی مفاهیم الگوریتم و ساختمان داده در کنار هم قرار می‌گیرند، ممکن است کمی پیچیده به نظر برسند. در همین راستا، برای درک بهتر دیتا استراکچر، اجازه بدهید تا دیتا استراکچر Queue (صَف) را به عنوان یک مثال مورد بررسی قرار دهیم (لازم به ذکر است که اگر به عنوان یک برنامه‌نویس، با دیتا استراکچرها آشنایی نداشته باشید، مثل این است که یکی از ابزارهای جعبه‌‌ابزارتان را گم کرد‌اید و باید دیر یا زود منتظر رخ دادن مشکلاتی در اجرای الگوریتم‌های مختلف باشید).

آشنایی با ساختمان دادهٔ صَف 
ممکن است مثال خوبی از دیتا استراکچر Queue را در اغذیه‌فروشی‌ها تجربه کرده باشید؛ به این صورت که با ورود به صف، شماره‌ای را دریافت می‌کنید و منتظر می‌مانید تا شمارهٔ شما را صدا بزنند. هر کس قبل از شما وارد صف شده باشد، قبل از شما هم سفارش خود را دریافت خواهد کرد و هر کسی هم که پس از شما وارد شده باشد، مسلماً پس از شما غذا میل خواهد کرد. بدین ترتیب، اگر شما کسی باشید که بیش از سایر افرادی که در صف هستند، منتظر مانده باشید -یعنی در صف، کسی جلوی شما نباشد- نوبت بعدی شما خواهید بود.

Queue دو ویژگی اصلی دارد. اول Enqueue است که به زمانی اطلاق می‌گردد که ورود به صف انتظار رخ می‌دهد (که معادل دریافت شماره در مثال فوق است) و دوم Dequeue است که به زمانی اطلاق می‌شود که انتظار تمام می‌شود (که معادل زمانی است که شمارهٔ شما را صدا می‌زنند). ساختمان دادهٔ صف به طور خلاصه با عبارت FIFO که مخفف واژگان First-In-First-Out است توصیف می‌شود. به عبارت دیگر، هر آیتمی که اول وارد صف شود، اول هم خارج خواهد شد.

در این مقاله دو مفهوم الگوریتم و ساختمان داده را مورد بررسی قرار داده شده است. به طور کلی، الگوریتم‌ها الگوها و روش‌هایی هستند که برای دستیابی به اهداف مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و ساختمان داده‌ها نیز به منزلهٔ ابزاری هستند که داشتن آن ضروری نیست اما در صورت استفادهٔ درست از آنها، علاوه بر اینکه راحت‌تر کد می‌زنید، کد تمیزتری نیز خواهید داشت و این به نوبهٔ خود شما را به برنامه‌نویس بهتری تبدیل خواهد نمود

منبع:سکان آکادمی

الگوریتم (Algorithm) چیست؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *