در این قسمت با انواع متغیرها و داده ها در زبان برنامه نویسی پایتون آشنا می شویم.

برای انجام دستور العمل ها و به دست آمدن نتیجه خاص ، باید برای کامپیوتر متغیرها(یی) تعریف شود تا بتواند این

دستورالعمل ها را روی این متغیر ها و یا با استفاده از این متغیر ها(بستگی به نوع دستورالعمل دارد) انجام دهد.در

حقیقت متغیر نامی است برای یک داده که توسط آن فراخوانی می شود. بیایید با این متغیرها آشنا شویم.

انواع متغیر ها(Variables) :

  • اعداد صحیح (Integer)

مثال :     2- = x

  • اعداد اعشاری (Floating Point)

مثال :    2.7 = e

  • اعداد مختلط (Complex)

مثال :     z = 1+ i

  • رشته ای (String)

مثال :    “str = “Reevan

  • منطقی (Boolean)

مثال :   b = True , c = Flase

در انتخاب نام متغیر باید موارد زیر را در نظر گرفت :

  1. نام متغیر باید با یه حرف شروع شود
  2. نام متغیر میتواند متشکل از عدد و حرف باشد
  3. کاراکتر “_” مجاز برای انتخاب نام است

برخی از اسامی به عنوان نام متغیر غیر مجاز است،مثل اسامی از پیش تعیین شده در پایتون مثل if , else, import, try, not

و کاراکترهایی مانند &،*،%،$،# و ….

در محیط پایتون برای چاپ متغیرها و به نوعی دیدن خروجی کدها از دستور ()print استفاده می کنیم.

a = 2 <<
(print(a <<
2 <<

اگر دستور به این صورت("print("aنوشته شود خروجی به این شکل تغییر می کند : a ،برای نمایش پیام داخل پرانتز

دابل کوتیشن گذاشته و پیام خود را بین دابل کوتیشن ها می نویسیم.

خب بهتر است با این متغیرها کار کنیم تا آن ها را بهتر درک کنیم.

اعداد صحیح و اعشاری

a = 4 <<
b = 3.0 <<
 a-b << 
1.0 <<

شاید این سوال برای شما پیش بیاید، که چرا پایتون خروجی را به صورت اعشاری نمایش داد؟در پایتون عملگر ها اولیت بندی

شده اند و نتایجی که بر اساس دستورهای انجام شده توسط این عملگرها تولید شده اند به این صورت که اولویت را به

ترتیب به نوع داده ی مختلط، اعشاری، صحیح، و بولی می دهد.در اینجا هم چون عدد مختلط نداشتیم اولیت بعدی که

عدد اعشاری است در نظر گرفته شده است.

اعداد مختلط

a = i+1 <<
b = 2i+3 <<
a + b <<
3i+4 <<

شاید شما با اعداد مختلط آشنا نباشید.این مبحث در برخی از رشته های مهندسی تدریس می شود و جز مباحث دانشگاهی

است.اما به صورت کلی اعداد مختلط یک نقطه در دستگاه مختصات را نشان می دهند.

complex number - reevan

همانطور که در تصویر مشخص شده است هر عدد مختلط از دو بخش تشکیل شده است:یک بخش موهومی یا imaginary

که فاصله عمودی از نمودار و یک بخش حقیقی یا real که فاصله افقی از نمودار را نشان می دهد.

اعداد بولی

اعداد بولی همان صفر و یک معروف هستند.مقادیر بولی یا صفر (False) هستند و یا یک (True).از این مقدارها برای درست

نادرست بودن استفاده می شود.این مقادیر را میتوان زیر مجموعه ای از اعداد صحیح دانست.

6 > 7 <<
False <<

در این مثال مشاهده می کنید که پایتون اشتباه بودن این عبارت را تشخیص داده و مقدار False را نمایش داده است.

نکته : پایتون بعضی از اشیا مانند انواع مختلف داده ی عددی صفر یعنی 0، 0.0 را برابر با مقدار بولی False می داند.

در قسمت بعد به طور کامل به مقادیر رشته ای می پردازیم.

منبع : Reevan

پایتون مقدماتی-قسمت سوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *